Misją Fundacji Ars Activa

jest organizacja wysokiej klasy koncertów

adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców

 

The mission of the Ars Activa foundation is to organize

high quality music events for wide variety of audience

 

DR MARIUSZ MONCZAK

DYREKTOR ARTYSTYCZNY / ARTISTIC DIRECTOR

FUNDACJA ARS ACTIVA

65-213 Zielona Góra • ul. Podgórna 31b/49 • Poland

Prezes: Ewa Monczak tel. +48 796 969 558

e-mail: monczak@hotmail.com